23 Mart 2019 Cumartesi
Rus ambargosu mutlu edecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplanıyor.
Bunu yapmayan yandı! Cezası 571 lira.
Esentepede Satılık İmarlı Konut Arsaları.
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KPSS 2011/8 Sağlık Bakanlığına Personel Alınacak
25 Ağustos 2011 Perşembe 09:12

KPSS 2011/8 Sağlık Bakanlığına Personel Alınacak

Bakanlığımız 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS–2011/8 yerleştirme sonuçları 16 Ağustos 2011 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.

Adayların göreve başlama işlemleriyle ilgili olarak aşağıda belirtilen hususları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

1. Adayların göreve başlama işlemlerine ilişkin başvuruları; EK–2 formda belirtilen birimlerinizde oluşturulacak başvuru komisyonları tarafından, 22 Ağustos – 12 Eylül 2011 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların bu süre zarfında istenen belgelerle birlikte ilgili komisyonlara başvurmaları gerekmektedir.

2. Atama şartlarını taşıyanlardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecekleri gibi haklarında ayrıca gerekli yasal işlem de yapılacaktır.

3. Yerleştirilenlerin, EK–1 Formda belirtilen belgeleri hazırlayarak, en geç 12 Eylül 2011 tarihi mesai bitimine kadar ilgili başvuru komisyonlarına teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen mazeret durumları hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Hastalık veya doğumla ilgili mazeretleri nedeniyle başvuru evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde, birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5. Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar da, başvuru evraklarını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını da taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet birimlerinde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan hizmet birimlerinde göreve başlatılacaktır.

6. 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/f maddesi hükümleri uyarınca; adaylardan adlî sicil kaydı istenmeyecek, bunun yerine EK–3 dilekçede belirtilen şekilde yazılı beyan istenecektir. Başvuru komisyonları, bu beyanın doğruluğunu, adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edeceklerdir.

7. Adayların, adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge getirmeleri durumunda ise bu belgeler, başvuru tarihi itibariyle ilgili mercilerden alınmış olması kaydıyla kabul edilecektir.

8. Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları, ilgili başvuru komisyonları tarafından; www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS–2011/8 Tercih Kılavuzundaki nitelik ve şartlar ile adaylardan istenen belgeler birlikte değerlendirilmek suretiyle tespit edilecektir.

9. Atanma şartlarını haiz olmayan adaylara, gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

10. Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde göreve başlatılacaktır.

11. Adayların, son göreve başlama tarihi 15 Eylül 2011 Perşembe günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

12. Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olan adaylar, bu durumlarını 15 Eylül 2011 mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla 15 Kasım 2011 mesai bitimine kadar göreve başlatılabilecektir.

13. Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar da bu durumlarını 15 Eylül 2011 mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

14. Yukarıda belirtilen sürelerin aşılması durumunda, adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

EK:

2 Adet Form

1 Adet Örnek Dilekçe

Karamaninternet.com

 

Bu haber toplam 990 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ